اخبار دانشگاه

نخستین همایش ملی پژوهش شعر معاصر عربی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد

همایش زبان عربی با حضور رئیس دانشگاه ، استاد رستم پور و استاد مظفری( از دانشگاه الزهرا) و استاد عرداوی( از دانشگاه کوفه )ومهمانان خارجی مورخ ۲۷ آبان ۹۷ در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد .

 _به گزارش خبرنگار مرکز رسانه ای ققنوس،آقای عبدالاحد قیدی، دبیر همایش در باره ی اهداف این‌ همایش چنین فرمودند: ایجاد پیوند میان کشور های عربی و اسلامی ، معرفی کردن کشور ایران به کشور های دیگر وکشور های دیگر به ایران،

وایجاد توافق بین کشور های ایران وعراق.

 

خبرنگار : خانم فاطمه اسدی

تنظیم کننده : خانم زهرا گلی نژاد

محمد خ. س

دانشجوی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نوشته های مشابه