ثبت نام بسیج

برای ثبت نام در بسیج با در دست داشتن 2 قطعه عکس و کپی شناسنامه ،کارت ملی و کپی کارت دانشجویی به همرا فرم پر شده زیر به پایگاه های موجود در دانشگاه مراجعه فرمایید.

 

نکته : در صورت عضویت در سایر پایگاه ها می توانید با آوردن گواهی عضویت در آن پایگاه ها در بسیج دانشجویی نیز عضو شوید

بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان