تماس باما

جهت ارتباط با بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان می توانید به آدرس تلگرامی زیر و یا از طریق یکی از شماره های زیر ارتباط برقرار کنید.

کانال تلگرام

مسول فضای مجازی:محمد خلیلی 09390248548

برای ثبت نام در بسیج دانشجویی دانشگاه مطالعه شود

ثبت نام بسیج